KONTAKT

A25
A27
A22
002
6slika7str
Ivan škoš
B3
Prethodni strelica
Sljedeća strelica
Sjena

Direktor: gosp. Ivo Tuhtan

Prokurist: gosp. Bojan Tuhtan

24/7 kontakt broj: + 385 91 20 20 255

OIB: HR28683816038
IBAN: HR28 2488001 1100131060
SWIFT (BIC): BFKKHR22